Groen en bewoners stedelijk gebied

Duidelijker dan www.natuurindewijk.nl kunnen we het niet maken. Wij zijn sterk in het vertalen van ambities van gemeente en provincie in concrete maatregelen. Plannen maken is goed, uitvoering geven aan plannen is toch echt het doel. Natuur in de Wijk is een goed voorbeeld hoe beleid wordt vertaald in actie. Voor de provincie Noord-Brabant verzorgen wij de realisatie van nestkasten, hagen, educatie en voorlichting. In samenwerking met bewoners en woningbouwcorporaties, op een sterke, vlotte en zichtbare manier. Gemeenten Breda, Tilburg, Oss, Schijndel en ’s-Hertogenbosch zijn inmiddels weer een stuk natuur rijker.