Basis inpassingsplan

Om een volledig inpassingsplan op te kunnen stellen zijn er de getoonde basiskaarten opgesteld. Hierin wordt altijd de uitgangssituatie in beeld gebracht. Aansluitend zijn de voorgenomen ontwikkelingen in beeld gebracht om weer te geven waar welke ontwikkelingen plaatsvinden.  Daarnaast worden de voorgenomen (landschappelijke-) maatregelen in beeld gebracht, afgesloten met een detaillering van beplanting, maatvoering en plantafstand.